هدف ما

هدف ما همگام بودن با دنیای پر تغییر تکنولوژی و نقش داشتن در این تغییر هاست.ما می خواهیم آخرین نوآوری ها را در کشور خودمان پیاده سازی و محصولاتی با استاندارد های جهانی ارائه کنیم .ما همزمان تلاش می کنیم که این استاندارد ها را توسعه دهیم و نقشی بر این بوم گسترده ی جهانی بیاندازیم.

تیم ما

تفاوت تیم ما با افراد مستقلی که برای انجام یک پروژه کنار هم جمع می شوند روحیه ی کار گروهی و تلاش برای پیشرفت تیم علاوه بر پیشرفت فردی است؛همین  موضوع باعث آینده نگری به جای سود های لحظه ای است که به موفقیت های بزرگ کمک می کند. تیم ما به عنوان گروهی از دانشجویان مشتاق به یادگیری مطالب جدید شروع به کار کرد و پس از مدتی به مرحله ی تولید محتوای نو رسید.تفاوت های فردی در کنار کار تیمی و علاقه به دنیای رنگارنگ تکنولوژی عامل تمایز ما از تیم های نرم افزاری دیگر است.

تینا اخلاقی

تینا اخلاقی

UI Designer

امیر مجیدی

امیر مجیدی

UX Developer

علی سامانی پور

علی سامانی پور

Team Leader

محمد ناصری

محمد ناصری

Backend Developer

رضوان مهاجری

رضوان مهاجری

Frontend Developer

مهسا قاسمی

مهسا قاسمی

BI Analyst

پیام صدرایی جواهری

پیام صدرایی جواهری

Graphic Designer

سروش احراری

سروش احراری

System Admin

علی باغچه بان

علی باغچه بان

Frontend Developer