هدف ما

هدف ما همگام بودن با دنیای پر تغییر تکنولوژی و نقش داشتن در این تغییر هاست.ما می خواهیم آخرین نوآوری ها را در کشور خودمان پیاده سازی و محصولاتی با استاندارد های جهانی ارائه کنیم .ما همزمان تلاش می کنیم که این استاندارد ها را توسعه دهیم و نقشی بر این بوم گسترده ی جهانی بیاندازیم.

تیم ما

تفاوت تیم ما با افراد مستقلی که برای انجام یک پروژه کنار هم جمع می شوند روحیه ی کار گروهی و تلاش برای پیشرفت تیم علاوه بر پیشرفت فردی است؛همین  موضوع باعث آینده نگری به جای سود های لحظه ای است که به موفقیت های بزرگ کمک می کند. تیم ما به عنوان گروهی از دانشجویان مشتاق به یادگیری مطالب جدید شروع به کار کرد و پس از مدتی به مرحله ی تولید محتوای نو رسید.تفاوت های فردی در کنار کار تیمی و علاقه به دنیای رنگارنگ تکنولوژی عامل تمایز ما از تیم های نرم افزاری دیگر است.

تینا اخلاقی

تینا اخلاقی

UI Designer

فاطمه خوشرو

فاطمه خوشرو

Graphic Designer

امیر مجیدی

امیر مجیدی

UX Developer

محمد ناصری

محمد ناصری

Full Stack Developer

ویدا هاشمی

ویدا هاشمی

Frontend Developer

فائزه خورشیدی

فائزه خورشیدی

Frontend Developer

خدیجه کاوه

خدیجه کاوه

Business Analyst

علی باغچه بان

علی باغچه بان

Technical Lead

علی سامانی‌پور

علی سامانی‌پور

Team Leader

پیام صدرایی جواهری

پیام صدرایی جواهری

Graphic Designer

سروش احراری

سروش احراری

Full Stack Developer